Akhila Chandra Padhi
 
ସପନ ଦେଖିବ ମନା......
ଆଖି ତଳେ ଲୁଚିଥିବା
ଲୁହ କୁ ଝରିବା ମନା |

ଚିନ୍ହା ମୁହଁ ଟି କୁ ଚାହିଁବା ମନା,
ମନ ର ଆଶା କୁ କହିବା ମନା......
ଛାତି ତଳେ ଫୁଟିଥିବା
କୋହ କୁ ଉଠିବା ମନା |

ତମସା ରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ମନା,
ତ୍ରୁଷାତୁର ଦିନେ ପାଣି ବି ମନା....
ଓଠୋ ଧାରେ ଚୁନା ଚୁନା
ହସ କୁ ଧରିବା ମନା |

ସପନ  ଦେଖିବା ମନା...........Leave a Reply.